Historisk arkiv

Modulvogntog: Prøveordningen utvides med 21 nye strekninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Prøveordningen med modulvogntog med lengde inntil 25,25 meter fortsetter i seks nye år og på 21 nye strekninger fra 1. juni 2011.

– En slik utvidelse av prøveordning vil gi oss et bedre grunnlag for å kunne vurdere om modulvogntog bidrar til mer effektiv og miljøvennlig godstrafikk, slik vi antar, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Prøveordningen med modulvogntog omfatter vogntog med lengde inntil 25,25 meter og totalvekt inntil 60 tonn. Ordningen ble satt i gang i juni 2008 på fire hovedstrekninger og skulle vare fram til juni 2011.

Tre år og fire strekninger gav imidlertid ikke tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere effekten av ordningen. Samferdselsdepartementet gav derfor Vegdirektoratet i oppdrag å legge fram et forslag om utvidelse av ordningen.

Dette forslaget ble sendt ut på høring i februar i år (se pressemelding fra 17.2.11).

Vegdirektoratet har nå presentert sitt endelige forslag til utvidet prøveordning – et forslag Samferdselsdepartementet støtter.

- Jeg har bedt Vegdirektoratet forestå de nødvendige forskriftsendringene for å kunne iverksette den utvidede prøveordning fra 1. juni 2011, sier Kleppa.

Strekningene
Prøveordningen omfatter i dag disse hovedstrekningene:

• E6 og E18 på strekningen Svinesund – Oslo,
• Riksveg 2 Riksgrensa (Sverige) – Kongsvinger
• E12 Riksgrensen (Sverige) – Mo i Rana
• E 8 Riksgrensen (Finland) – Skibotn

Fra 1. juni inkluderes også følgende strekninger:

- E 18 Oslo - Larvik havn 60 t
- E 18 Kristiansand - Arendal 50 t *
- E 18 Vinterbro - Ørje 50 t
- Rv 2 Kongsvinger - Kløfta 50 t
- E 6 / Rv 35 Oslo Nord - Gardermoen 50 t
- E 6 Oslo Nord - Lillehammer 50 t
- E 14 / E6 Trondheim S via omkjøringsvei - Storlien 50 t
- Rv 19 Moss - X El8 Vestfold 50 t *
- Rv 4 Oslo - Mjøsbrua 60 t
- Rv 20 Kongsvinger - Elverum 50 t
- Rv 3 Kolomoen - Elverum 60 t
- Rv 25 Hamar - Elverum 60 t
- Rv 25 Elverum - Østby 60 t
- E39 Trondheim syd - Orkanger 50 t
- E6 Stjørdal - Steinkjær 50 t
- Rv 73 X E6 Trofors - Krutvatn 50 t
- E6 / E8 Skibotn - Tromsø 50 t*
- Rv 92/ E6 Karigasniemi - Lakselv 50 t*
- E6/E75 Utsjoki bru - Tana bru 50 t*
- E6 X Rv 893 - Varangerbotn 50 t*
- E 75 Varangerbotn - Vardø 50 t*

(* Vegdirektoratet foreslår et todelt vegnett med hensyn til vekt, med en begrensning på vogntogets vekt på enten 50 eller 60 tonn. På strekningene som er merket med * i oversikten kan Vegdirektoratet eventuelt oppskrive vektbegrensningen til 60 tonn etter kontrollmåling.)

Prøveordningen blir forlenget med seks år, fram til 2017.

Tilknytningsstrekninger
Vegdirektoratet vil nå fortløpende vurdere søknader om nye tilknytningsstrekninger, det vil si strekninger fra terminal og frem til hovedstrekningene.

Søknader skal sendes til Vegdirektoratet.