Historisk arkiv

Prøveordningen med modulvogntog utvides

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Vegdirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet lagt fram et forslag om utvidelse av prøveordningen med bruk av modulvogntog. Forslaget omfatter 21 nye vegstrekninger og en forlengelse av ordningen med fem år.

Vegdirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet lagt fram et forslag om utvidelse av prøveordningen med bruk av modulvogntog. Forslaget omfatter 21 nye vegstrekninger og en forlengelse av ordningen med fem år.

- Jeg ønsker å kartlegge om bruk av modulvogntog bidrar til mer effektiv og miljøvennlig godstransport, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Prøveordningen, som omfatter modulvogntog med lengde inntil 25, 5 meter og totalvekt inntil 60 tonn, ble satt i gang i juni 2008 på fire hovedstrekninger og skulle vare fram til juni 2011.

Nå skal altså ordningen utvides både i tid og antall strekninger.

- Vi trenger et større grunnlag enn vi har fått til nå for å kunne vurdere effekten av slike vogntog, sier samferdselsministeren.

Vegdirektoratet foreslår å utvide ordningen med følgende strekninger:

- E 18 Oslo - Larvik havn 60 t
- E 18 Kristiansand - Arendal 50 t *
- E 18 Vinterbro - Ørje 50 t
- Rv 2 Kongsvinger - Kløfta 50 t
- E 6 / Rv 35 Oslo Nord - Gardermoen 50 t
- E 6 Oslo Nord - Lillehammer 50 t
- E 14 / E6 Trondheim S via omkjøringsvei - Storlien 50 t
- Rv 19 Moss - X El8 Vestfold 50 t *
- Rv 4 Oslo - Mjøsbrua 60 t
- Rv 20 Kongsvinger - Elverum 50 t
- Rv 3 Kolomoen - Elverum 60 t
- Rv 25 Hamar - Elverum 60 t
- Rv 25 Elverum - Østby 60 t
- E39 Trondheim syd - Orkanger 50 t
- E6 Stjørdal - Steinkjær 50 t
- Rv 73 X E6 Trofors - Krutvatn 50 t
- E6 / E8 Skibotn - Tromsø 50 t*
- Rv 92/ E6 Karigasniemi - Lakselv 50 t*
- E6/E75 Utsjoki bru - Tana bru 50 t*
- E6 X Rv 893 - Varangerbotn 50 t*
- E 75 Varangerbotn - Vardø 50 t*

Forslaget innebærer en økning i strekninger på 1640 km til totalt 2040 km. De tre nordligste fylkene vil dermed få ytterligere 540 km veg til utprøving. Trondheimstriangelet vil få 225 km veg, Østlandsområdet nye 675 km veg, mens sydvestaksen vil få 200 km vei til utprøving (strekningene Oslo – Larvik og Arendal – Kristiansand).

Prøveordningen bør forlenges med fem år, fram til 2016, foreslår Vegdirektoratet.

Enklere prosedyre
Forslaget innebærer også å videreføre praksisen med å la Vegdirektoratet tillate tilslutning av mindre veger/korte strekninger, for eksempel der det er nødvendig for å komme inn på aktuelle industriområder/terminaler.

Samferdselsdepartementet har imidlertid bedt Vegdirektoratet vurdere om prosedyren for godkjennelse av tilslutning av mindre veger/korte strekninger kan forenkles.

Vekt
Vegdirektoratet foreslår et todelt vegnett med hensyn til vekt, med en begrensning på vogntogets vekt på enten 50 eller 60 tonn. På strekningene som er merket med * i oversikten kan Vegdirektoratet eventuelt oppskrive vektbegrensningen til 60 tonn etter kontrollmåling.

På høring
Samferdselsdepartementet har bedt om at Vegdirektoratets forslag sendes ut på høring så snart som mulig.

Når høringen er avsluttet og Vegdirektoratet har kommet med sin oppsummering og tilråding, vil Samferdselsdepartementet fatte en endelig beslutning om utvidelsen av prøveordningen

Prøveordningen omfatter i dag disse hovedstrekningene:
• E6 og E18 på strekningen Svinesund – Oslo,
• Riksveg 2 Riksgrensa (Sverige) – Kongsvinger
• E12 Riksgrensen (Sverige) – Mo i Rana
• E 8 Riksgrensen (Finland) – Skibotn


For flere opplysninger - se: