Historisk arkiv

Norge øker innsatsen mot aids og andre dødelige sykdommer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har annonsert en kraftig økning i bidraget til Det globale fondet mot aids, tuberkulose og malaria. Norge vil bidra med 75 millioner kroner mer neste år, en økning på 25 prosent fra 2007. Bidraget ble offentliggjort på giverkonferansen til Det globale fondet for 2008–2010 i Berlin, som ble ledet av Kofi Annan.

Visestyreleder for Det globale fondet, Liz Mataka, Tysklands utviklingsminister Heidemarie Wieczorek-Zeul og politisk rådgiver Torbjørn Urfjell i Utenriksdepartementet. Foto: UDNorge annonserte i dag en kraftig økning i bidraget til Det globale fondet mot aids, tuberkulose og malaria. Norge vil bidra med 75 millioner kroner mer neste år, en økning på 25 prosent fra 2007. Bidraget ble offentliggjort på giverkonferansen til Det globale fondet for 2008–2010 i Berlin, som ble ledet av Kofi Annan.

– Dette gjør vi for å øve press mot andre land om også å øke bidragene, sier politisk rådgiver Torbjørn Urfjell, som ledet den norske delegasjonen på konferansen i Berlin.

Det norske bidraget blir 375 millioner kroner i 2008, og Regjeringen har forpliktet seg til ytterligere opptrapping i 2009 og 2010 dersom andre land også bidrar mer. Målet for Det globale fondet er å få inn minst 15 milliarder USD de neste tre årene.

Norge mener Det globale fondet må gjøre mer for å bedre kvinners situasjon. Urfjell la under giverkonferansen vekt på at Norge også forventer at fondet bidrar til at utviklingsland gjør en innsats for seksuelle minoriteter og seksuell og reproduktiv helse.

Det globale fondet er den viktigste finansieringsmekanismen for å nå FNs tusenårsmål om å bekjempe aids, tuberkulose og malaria. Fondet mobiliserer 20 prosent av all internasjonal finansiering av arbeidet mot aids, samt to tredeler av innsatsen mot tuberkulose og malaria.

Det globale fondet kan vise til en rekke resultater  av programmene som fondet støtter. Fondet har allerede reddet over 2 millioner menneskeliv. Til nå har 1,1 millioner mennesker startet på aidsmedisiner, 2,8 millioner får tuberkulosebehandling og det er delt ut 30 millioner myggnett mot malaria.

På bildet: Visestyreleder for Det globale fondet, Liz Mataka, Tysklands utviklingsminister Heidemarie Wieczorek-Zeul og politisk rådgiver Torbjørn Urfjell i Utenriksdepartementet. Foto: UD