Historisk arkiv

Øremerker nye millioner for å redde skog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen vil bruke 400 millioner kroner på satsingen mot avskoging i 2008.

Regjeringen vil bruke 400 millioner kroner på satsingen mot avskoging i år.

Regjeringen trapper opp klima- og skogsatsingen og foreslår en ekstrabevilgning i revidert nasjonalbudsjett for 2008. 

- Vi setter av nye 225 millioner kroner for å redusere avskogingen i utviklingsland. Satsingen kommer dermed opp i totalt 400 millioner kroner i år, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 

Avskoging og skogforringelse i utviklingsland står for rundt 20 prosent av de globale utslippene av klimagasser. Dette er første steg i Norges tiltak mot avskoging i utviklingsland. Norge annonserte dette på klimakonferansen på Bali i desember i fjor.  

Det første samarbeidsprosjektet i regjeringens skogsatsing ble inngått med Tanzania i april, under statsministerens besøk. I tillegg er vi i dialog med Brasil og Kongo. 

Hovedformålet med satsingen er å redusere de store utslippene. En forutsetning for å lykkes med dette er å få på plass gode måle- og arbeidsmetoder. Norge vil derfor bidra til å bygge kompetanse og utvikle slike metoder fram mot nye klimaforhandlinger i FN. 

Satsingen blir finansiert gjennom en økning i bistandsbudsjettet. 

Kontakt: Informasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad (UD), mobil: 917 17 459