Historisk arkiv

Solheim vil lære mer om religion og utvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim lanserer prosjektet «Religion og utvikling».

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim lanserer prosjektet «Religion og utvikling».

Målet med det nye prosjektet er å lære mer om religionens plass og rolle i Norges samarbeid med fattige land.

- Det er mange gode grunner til at religion er viktig for utvikling. Trossamfunn og deres ledere spiller en viktig rolle i nesten alle land Norge samarbeider med, sier Solheim.

Prosjektet ble lansert på Bistandsnemndas seminar om religion og utvikling i dag.

- Utenrikstjenesten og alle som driver bistand må legge seg mer i selen for å forstå religion. Det er viktig for å forstå samfunnet vi jobber i, sier Solheim.

Hvilken faginstans som skal lede det, vil bli avgjort etter en anbudsrunde. En bredt sammensatt gruppe skal veilede og kvalitetssikre arbeidet.

- Jeg inviterer alle som er interessert til å bruke mulighetene og delta i debatten. Alle innspill til prosjektet er velkomne, sier Solheim.

Norge støtter flere kristne organisasjoner som jobber i fattige land, men ikke misjon.

- Vi må møte folk med en annen tro og religion med respekt. Religionsfrihet er en viktig menneskerett. Samtidig er det viktig å huske at religion og tro også kan stå i veien for utvikling, sier Solheim.

Les også Solheims kronikk «Ta Gud alvorlig».

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459.

 ****

Pressemeldinger og nyheter om bistand og utvikling skal være lett å lese. Solheims rådgivere bruker Liks til å teste hvor enkle tekster er å lese. Denne pressemeldingen har en verdi på 39. Det er det samme som i ukeblader. Les mer om kampen for et enklere språk i staten hos Klarspråk.no.