Historisk arkiv

Ambisiøs og spennende gjennomgang av EØS-avtalen igangsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utvalget som skal gjennomgå EØS-avtalen er nå oppnevnt. Det består av 12 medlemmer - både forskere og ressurspersoner som har erfaringsbasert og praktisk kompetanse fra arbeid med EØS-avtalen er representert. Professor Fredrik Sejersted ved senter for Europarett er utnevnt til å lede arbeidet.

- EØS-avtalen er Norges mest omfattende internasjonale avtale. Vi kan ikke utrede oss til enighet om norsk EU-politikk, men arbeidet som nå er satt i gang vil gi en meget solid basis for en kunnskapsbasert diskusjon om Norges samarbeid med EU. Utvalget representerer faglig tyngde og kunnskap om utviklingen i EU og EØS-avtalens omfang og virkemåte i de 16 årene avtalen har fungert, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Regjeringen kunngjorde i Soria Moria II at det skulle nedsettes et forskningsbasert, bredt sammensatt offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av EØS-avtalen. Utvalget er nå oppnevnt. Det består av 12 medlemmer der både forskere og ressurspersoner som har erfaringsbasert og praktisk kompetanse fra arbeid med EØS-avtalen er representert. Professor Fredrik Sejersted ved senter for Europarett er utnevnt til å lede arbeidet, mens tidligere statssekretær, direktør i Aker ASA Liv Monica Stubholt, er utvalgets nestleder. I tillegg oppnevnes en referansegruppe hvor næringsliv, organisasjoner, de politiske partier og andre berørte er representert.  

 - EØS-avtalen berører hele bBilde: Utenriksminister Støre sammen med (fra venstre) utvalgets nestleder Liv Monica Stubholt, leder Fredrik Sejersted og utvalgets sekretær Ulf Sverdrup. Foto: Marta B. Haga, UDredden i norsk samfunnsliv. Derfor er det viktig at utvalget bidrar til en åpen og inkluderende prosess, og gjennom seminarer, konsultasjoner og diskusjoner trekker inn hele bredden av EØS-avtalens brukere, sier utenriksministeren. 

Gjennomgangen skal være grundig og bredest mulig. Utvalget har fått i mandat å vurdere de politiske, rettslige, forvaltningsmessige, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av EØS-avtalen og øvrige avtaler og samarbeidsordninger med EU. Arbeidet vil dermed også inkludere en gjennomgang av erfaringene med Schengen-avtalen. Arbeidet i organene som ble opprettet for å overvåke EØS-avtalens funksjon, skal også trekkes inn. Utvalgets rapport skal være ferdig innen utgangen av 2011.

 - Utvalget har fått et ambisiøst og spennende mandat. Arbeidet blir viktig og jeg gleder meg til å se utvalget i arbeid, sier utenriksministeren. 

Vedlagt: Utvalgets sammensetning og mandat.

****

Europautredningen.no