Historisk arkiv

Slår ned på pengemisbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

For første gang legger UD fram en samlet oversikt over bistandspenger som er misbrukt og annet mislighold. - Jeg er overbevist om at åpenhet og offentlighet rundt pengemisbruk er vårt beste våpen i kampen mot korrupsjon, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

For første gang legger Utenriksdepartementet fram en samlet oversikt over bistandspenger som er misbrukt og annet mislighold.  

Etter initiativ fra miljø- og utviklingsminister Erik Solheim startet korrupsjonsjegerne i Utenriksdepartementet jakten på pengemisbruk for fire år siden. Fram til nå har de avslørt korrupsjon og annet mislighold i 37 saker. Hittil har organisasjoner og enkeltpersoner måttet betale tilbake 23,9 millioner kroner til den norske statskassen. 

- Jeg er overbevist om at åpenhet og offentlighet rundt pengemisbruk er vårt beste våpen i kampen mot korrupsjon, sier Solheim. 

De fleste sakene gjelder pengemisbruk i Afrika og Asia. Oversikten inneholder også andre saker som klager på visum. I rapporten er det gitt utfyllende opplysninger om de 37 sakene som fram til nå har ledet til reaksjoner. Se hele rapporten her

- Oversikten vi legger fram i dag viser at vår nulltoleranse for alle økonomiske misligheter er reell. Når det varsles om mulig svindel, følger vi systematisk opp. Nulltoleransen har ingen nedre beløpsgrense før vi reagerer, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Utenriksdepartementet vil oppdatere oversikten hvert kvartal fra nå av. Kontrollenheten arbeider systematisk med å avdekke økonomiske misligheter knyttet til alle penger Stortinget har bevilget til UD. Norad, Norfund og Fredskorpset omfattes også. 

- Dette viser at systemene våre er blitt mye bedre og at vi avdekker svindel vi ikke ville oppdaget før. Målet er å avdekke mest mulig for at pengene skal gå til de som trenger hjelp. Når det er større sjanse for å bli avslørt, har dette også en klar forebyggende effekt, sier Solheim. 

Enhver som har mistanke om økonomiske misligheter kan varsle UD eller bruke den eksterne varslingskanalen. Les mer om UDs nulltoleranse for korrupsjon her.

Pressekontakt: Anne Vinding, mobil 975 93 944

***

Pressemeldinger og nyheter om bistand og utvikling skal være lett å lese. Solheims rådgivere bruker Liks til å teste hvor enkle tekster er å lese. Denne pressemeldingen har en verdi på 39. Det er det samme som i ukeblader. Les mer om kampen for et enklere språk i staten hos Klarspråk.no.