Historisk arkiv

Du ser det ikke før du tror det

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0-6 år

21. august 2013 ble konferansen Du ser det ikke før du tror det - tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0-6 år arrangert. Konferansen hadde et særlig blikk på barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet en rapport fra konferansen. Rapporten inneholder oppsummeringer av alle foredrag og presentasjoner av utstillerne som deltok på konferansen. I tillegg har regionsentrene for barn og unges psykiske helse Øst og Sør, som har skrevet rapporten, foretatt en faglig refleksjon over hvordan veien videre kan stakes ut.

Du ser det ikke før du tror det.pdf