Intensjonsavtale mellom Norge og Kina om utdannings-samarbeid

I 2008 ble det undertegnet en intensjonsavtale om samarbeid (MoU) mellom det kinesiske utdanningsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

MoU’en favner vidt og omfatter samarbeid innen både grunnopplæring og høyere utdanning. Flere norske utdanningsinstitusjoner har inngått samarbeidsavtaler med kinesiske institusjoner. Norge gir støtte til en utenlandslektor i Kina ved Beijing Foreign Studies University gjennom ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet (utenlandslektorordningen). Dette utenlandslektoratet ble opprettet fra studieåret 2007-2008. I Norge er det i dag rundt 600 kinesiske studenter.

Lenke til dokumentet