Deltakerloven

Nærings- og fiskeridepartementet

Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven).

Se loven på lovdata.no