Kommunenes handlingsrom i grunnskolesektoren

Kommunenes handlingsrom i grunnskolesektoren

Undersøkelsen ser nærmere på hva som har betydning for kommunenes og grunnskolenes ressursbruk i grunnskolesektoren i 10 norske kommuner. Undersøkelsen er utført av forskerne Thomas Laudal, Ole Andreas Engen og Ståle Opedal ved Rogalandsforskning på oppdrag av Utdannings- og forskningsdepartementet.

Les rapporten i PDF-format.