Meld. St. 35 (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Sametingets virksomhet 2011

Sametingets virksomhet 2011

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no