Meld. St. 42 (2016–2017)

Sametingets virksomhet 2016

Sametingets årsmelding for 2016 ble vedtatt av Sametingets plenum 9. mars 2017. I årsmeldingen redegjør Sametinget for sitt politiske arbeid, de oppgavene som Sametinget forvalter og ulike økonomiske og administrative utfordringer. I meldingen til Stortinget om Sametingets virksomhet 2016 er noen saker i Sametingets årsmelding løftet fram og kommentert. I tillegg blir det gitt omtaler av Sametingets bruk av tildelte budsjettmidler i 2015 på utvalgte områder.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:

Følg meldingen videre på www.stortinget.no