Norges strategi for bærekraftig utvikling

Publisert som del av Nasjonalbudsjettet 2008

Regjeringen har bestemt at Norge skal være et foregangsland i arbeidet med bærekraftig utvikling. Derfor presenterte Regjeringen en ny strategi for Norges arbeid med bærekraftig utvikling i Nasjonalbudsjettet 2008. Vi ønsker at strategien skal få størst mulig utbredelse, og har derfor laget dette særtrykket.

Regjeringen har bestemt at Norge skal være et foregangsland i arbeidet med
bærekraftig utvikling. Derfor presenterte Regjeringen en ny strategi for Norges
arbeid med bærekraftig utvikling i Nasjonalbudsjettet 2008. Vi ønsker at strategien
skal få størst mulig utbredelse, og har derfor laget dette særtrykket.

Les strategien her