NOU 1995: 5

Norsk sør-politikk for en verden i endring

Til innholdsfortegnelse

Til Utenriksdepartementet

Kommisjonen for Nord-Sør/Bistandsspørsmål, som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 26. februar 1993, legger herved fram sin innstilling.

Oslo, den 2. februar 1995

Håvard Alstadheim

Valter Angell

Wenche Lill Bach

Elin Enge

Jan A. Erichsen

Borghild Holen

Sigrun Møgedal

Eldrid Nordbø

Kaare Sandegren

Gunnar Sørbø

Arve Ofstad

Gro Skaaren-Fystro

Til dokumentets forside