NOU 1995: 5

Norsk sør-politikk for en verden i endring

Norsk sør-politikk for en verden i endring

Les dokumentet

Rapport fra Nord-Sør/Bistandskommisjonen