8 Pressens Faglige Utvalg. Klagestatistikk 1995

Flere klager og manglende kildekritikk «felte» oftest

Tallet på klager til Pressens Faglige Utvalg (PFU) steg igjen i 1995, etter en svak nedgang året før. Økningen gjalt både antallet innkomne klager og tallet på klagesaker som ble behandlet av utvalget.

Det som ifjor gikk igjen, og som også i 1994 ga flest «fellende» uttalelser i PFU, knyttet seg først og fremst til manglende kildekritikk og enkildejournalistikk. Høyt opp på statistikken for brudd på god presseskikk kom også forsømmelser når det gjaldt retten til samtidig imøtegåelse fra personer som ble utsatt for sterke påstander eller beskyldninger, opplyser utvalgets sekretaer, Kjell M. Børringbo i Norsk Presseforbund.

PFU fikk inn 190 klager i 1995, mot 171 i 1994, 184 i 1993 og 179 i 1992. - Økningen i året som gikk bekrefter trenden på 1990-tallet, men gjenspeiler ikke automatisk at det står stadig dårligere til med den presseetiske standarden, påpeker PFU-sekretæren. Av de 92 uttalelsene utvalget ifjor avga var 34 «fellende», mens 91 klagesaker ga 45 «fellende» uttalelser året før. - Snarere kan økningen i antallet klager bety at pressens selvdømmeordning via PFU er blitt bedre kjent.

Ialt behandlet utvalget 184 klager i 1995, mot 165 året før. Foruten de 34 «fellende» uttalelsene ga utvalget kritikk til syv publikasjoner. 51 uttalelser konkluderte med «ikke brudd på god presseskikk», mot 42 i 1994. I 37 tilfeller kom klagere i fjor til en minnelig ordning med det innklagede presseorgan, eller klagene ble trukket.

Også for 1994-95 er det ut fra statistikken vanskelig å trekke entydige konklusjoner om tendenser. Mens det i 1993 og 1994 var en markant nedgang i antallet «fellende» uttalelser for Dagbladet og Verdens Gang, toppet Dagbladet ifjor PFU-statistikken med fem «fellelser» for brudd på god presseskikk. Fem andre aviser kom nærmest, med to «fellende» uttalelser hver. Blant disse var Dagens Næringsliv, som i 1994 sto øverst på statistikken med fem «fellelser».

PFU-sekretariatet understreker for øvrig at det er grunn til å vise varsomhet med å stille opp en slags Ti-på-topp-liste, fordi bruddene på god presseskikk er av vidt forskjellig alvorsgrad.

Pressens faglige utvalg. Klagestatistikk 1995

Tabell  1. Antall klager

År 88/89 89 90 91 92 93 94 95
Innkomne 150 124 166 172 179 184 171 190
Behandlede - - 146 159 184 185 165 184
I bero/søksm. 8 6 5 8 11 6 9 13
Ikke fer.beh. 21 13 29 35 26 24 28 11

Tabell  2. Klagebehandling

År 88/89 89 90 91 92 93 94 95
Ant. uttal. 49 38 68 77 94 76 91 92
«Fellende» 31 24 50 44 54 45 45 34
Kritikk 10 7 4 4 8 6 5 7
«Fri»/utt. 20 12 21 34 57 44 42 51
«Fri»/forenk. 51 46 34 36 36 43 22 15
Påst.m.påst. - - - - - - 2 -
Minnel. ordn. 3 10 7 5 14 19 19 37
Avv./henlagt 47 28 39 41 39 40 32 40

Tabell  2. Oversikt aviser/blader. Behandlede klager 1995

Avis / blad Ant. kla. Fell utt. Fri utt. Kritikk Fore fri M.O. truk Avv/henl Merk.
Adresseavisen 6 1 2 1 1 1
Aftenposten 5 1 3 1
Agder 1 1
Akersh. Amtst. 3 2 1
Altaposten 1 1
Arb.bladet 3 1 2
Askøyværingen 1 1
Aust Agder B1 1 1
Avisa Tr.heim 2 1 1
Bergensavisen 2 1 1
Bergens Tid. 2 1 1
Bømlo-Nytt 1 1
Dagbladet 16 5 3 1 4 3
Dagens N.liv 2 2
Dagningen 1 1
Demokraten 5 1 1 2 1
DT-BB 1 1
Farsunds Avis 2 1 1
Finnmarken 1 1
Firda 1 1
Firdaposten 4 2 2
Forbr.-rapp. 1 1
Fosna-Folket 2 1 1
Framt.i Nord 1 1
Fredriksst. Bl 2 1 1
Fremtiden 1 1
Fædrel.venn. 2 1 1
Glåmdalen 2 1 1
Gudbr.døl.-L.T 3 2 1
Hallingdølen 1 1
Hamar Arb.bl. 1 1
Hamar Dagbl. 1 1
Harstad Tid. 1 1
Hordaland 1 1
Indre Akersh. 1 1
Journalisten 1 1
Kapital 4 1 1 2
Klassekampen 2 1 1
Komm. Rapport 1 1
Lindesnes 1 1
Lofotposten 1 1
Lofot -Tidende 1 1
Moss Avis 1 1
Moss Dagblad 3 1 1 1
Nationen 1 1
Nordl. Framt. 2 1 1
Nordlandspost 3 1 1 1
Nordlys 3 1 1 1
3 1 1 1
Opdalingen 1 1
Oppl. Arb.bl. 1 1
Porsgr. Dagbl. 4 2 1 1 Dissens
Rana Blad 1 1
Ringsaker B1. 1 1
Rjukan Arb.bl 2 1 1
Rogalands Av. 1 1
Romerikes Bl. 1 1
Røyken & Hur. 1 1
Se og Hør 1 1
Stvgr. Aft. 1 1
Sunnmørspost. 2 1 1
Telemarkavis. 4 2 1 1
Telen 1 1
Trønder-Avis. 1 1
Tysnes 1 1
Lok. Tønsberg 2 2
Tønsbergs B1. 2 1 1
Varden 3 1 1 1
Verdens Gang 14 2 5 2 4 1
Vesterålen 1 1
Vesteraal.Av. 2 1 1
Vi Menn 2 1 1
Vårt Land 2 1 1
Økon. Rapport 5 1 3 1
Øksnesavisa 1 1
Østl.-Posten 3 1 1 1
Østlendingen 1 1
Øvre Smaalen. 2 1 1

Andre avviste klager i hht. gjeldende PFU-vedtekter 1995:

NRK: 2

TV 2: 4

TV Norge: 1

Lokal-TV: 1

Nærradio: 1

Andre publikasjoner: 4

Tabell  PFU-uttalelser 1995. Brudd på god presseskikk/kritikk

Begrunnelse: 1995 1994
(Henv. pkt. Vær Varsom-plakaten).
Kildekritikk / kontroll av opplysninger (3.2) 13 12
Intervju-situasjonen (3.3) 1 -
Pers. som ikke vet virkn. av uttalelser (3.9) 1 2
Saklighet og omtanke (4.1) 2 8
Blanding fakta/kommentar (4.2) 1 -
Egenart, identitet, privatliv (4.3) 2 5
Titler etc. som går lengre enn dekn. for (4.4) 6 5
Hensyn mennesker i sorg (4.6) 1 -
Identifisering i kriminal- og rettsrep. (4.7) 1 -
Barns identitet i familietvister (4.8) 1 3
Bilder brukt i annen sammenheng (4.10) 1 2
Rettelser/beklagelser (4.13) 2 5
Samtidig imøtegåelse (4.14) 10 12
Tilsvarsretten (4.15) 4 6
Prinsipputt. kriminal- og rettsrep. 1 -
Til dokumentets forside