Til Kulturdepartementet

Kulturdepartementet nedsatte 14. mai 1994 en arbeidsgruppe for å utrede spørsmålet om medieombud.

Arbeidsgruppen framlegger herved utredningen og anser arbeidet som avsluttet.

Oslo 14. august 1996

Helge Simonnes

Kjersti Graver

Anne-Lise Seip

Til forsiden