9 Klagestatistikk 1995 for Klagenemnda for kringkasting.

Det kom totalt 30 klager i 1995. Klage fra flere, f.eks. to personer over samme program behandles som to klager. Klage fra én person over flere programmer behandles som én klage hvis det er sammenheng mellom programmene og klagene er rettet mot et kringkastingsselskap - ellers regnes det som flere klager.

Klagenemnda realitetsbehandlet 19 klager. Tre saker ble avvist og sju bortfalt av ulike grunner. Ën klage er stilt i bero i påvente av rettsavgjørelse i saken.

Klagene fordeler seg slik med hensyn til hva det klages over (alle saker er medregnet):

Utilbørlig behandling 19
Utilbørlig behandling og avgjørelse i beriktigelsessak 1
Krenking av privatlivets fred 2
Utilbørlig behandling og krenking av privatlivets fred 8
Avgjørelse i beriktigelsessak 0

Det har vært rettet klager mot følgende kringkastingsselskap i 1995:

Kringkastingsselskap Antall klager Ikke medhold for klager Medhold for klager Medhold/ikke medhold for klager Klager trakk saken/saken bortfalt/i bero/avvist
NRK, radio 1 1
NRK, fjernsyn 13 3 3 2 5
Radio hele Norge - P4 2 2
TV 2 9 1 3 1 4
TVNorge 2 1 1
Radio Puddefjord 1 1
Radio Bergen 1 1
Foreningen Radio Ung (Hammersborg Juvente) 1 1
SUM 30 6 10 3 11

Hvem er klagerne?

Klager Sum
Privatperson(er) 23
Institusjon/Firma 4
Organisasjon(er) 3
SUM 30

Følgende programtyper er påklaget:

Program/programtype i NRK, Radio og TV Antall klager
Riks- og distriktsnyhetssendinger/ debatt (TV) 7
Dokumentarprogram 2
«Refleks - Forbruker» 2
Pausen i tippekampen 1
Riks- og distriktsnyhetssendinger (radio) 1
«Schrødingers katt» 1
SUM 14

Program/programtype i TV 2 Antall klager
Nyhetssendinger 5
Nyhetssending/dokumentar 1
Dokumentar 1
«TV 2 hjelper deg.» 2
SUM 9

Program/programtype i TVNorge Antall klager
Aktuelt 20 1
«Jobb på liv eller død» 1
SUM 2

Program i Radio Hele Norge P4 Antall klager
Reklameinnslag 1
«Opp med termosen» 1
SUM 2

Program/programtype i Nærradioen Antall klager
Puddefjord Radio: Dokumentar 1
Radio Bergen: Dokumentar 1
Foreningen Radio Ung (Hammersborg Juvente) i forbindelse med annonsering 1
SUM 3
Til dokumentets forside