NOU 2000: 3

Samisk lærerutdanning— - mellom ulike kunnskapstradisjoner

Til innholdsfortegnelse

Til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Utvalget med mandat å utrede samisk lærerutdanning ble oppnevnt av KUF i brev av 8. mai 1998.

Arbeidet er nå avsluttet, og utvalget oversender herved innstillingen.

6. september 1999

Jens-Ivar Nergård

Asta Balto

Aimo Aikio

Kristin Fahlstrøm

Ellen Inga O. Hætta

Ole Einar Hætta

Filip Mikkelsen

Nils Oskal

Kjerstin Pittsa-Omma

Synnøve Solbakken-Härkönen

Aili Keskitalo

Til dokumentets forside