4 Lovspeil

Straffeloven 1902 Utkastet Avsnitt i utredningen
§ 83 §§ 17-1 og 17-2 7.2.2
§ 84 §§ 17-1 og 17-2 7.2.2
§ 85 - 7.2.3.3
§ 86 §§ 17-9 og 17-10 7.2.2, jf. 7.1.3
§ 86a - 7.2.3.3
§ 86b - 7.2.3.3
§ 87 - 7.2.3.3
§ 88 - 7.2.3.3
§ 89 - 7.2.3.3
§ 90 første ledd annet ledd §§ 17-13 og 17-14 § 17-15 7.2.2, jf. 6.1.3.4, 6.2.3.5, 7.1.1 og 7.1.2
§ 91 §§ 17-11 første ledd og 17-12 7.2.2, jf. 6.1.3.4, 6.2.3.5, 7.1.1 og 7.1.2
§ 91a § 17-11 første og annet ledd 7.2.2, jf. 6.1.3.5, 7.1.1, 7.1.2 og 7.2.3.3
§ 92 - 7.2.3.3
§ 93 - 7.2.3.3
§ 94 første ledd annet ledd § 17-16 - 7.2.2, jf. 7.1.5 og 7.1.7
§ 95 første ledd annet ledd - § 20-3 i Straffelovkommisjonens utkast 7.2.3.1,
§ 96 - 7.2.3.3
§ 97 §§ 17-9 og 17-10 7.2.2, jf. 7.1.3
§ 97a - 7.2.3.3
§ 97b - 7.2.3.3
§ 97c -
§ 98 §§ 17-3 og 17-4 7.2.2
§ 99 §§ 17-5 og 17-6 7.2.2
§ 99a §§ 17-7 og 17-8 7.2.2
§ 100 - 7.2.3.1
§ 101 - 7.2.3.1
§ 102 - 7.2.3.1
§ 103 -
§ 104 § 17-16 7.2.2, jf. 7.1.5
§ 104a første ledd annet ledd § 17-17 - 7.2.2, 7.2.3.2, jf. 6.1.3.3

Til dokumentets forside