NOU 2006: 16

Strukturvirkemidler i fiskeflåten

Til innholdsfortegnelse

Til Fiskeri- og kystdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 6. januar 2006 ble det oppnevnt et utvalg til å utrede strukturvirkemidlene for fiskeflåten, som har vært i funksjon fra 2004 til og med 2005. Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Tromsø, 19. august 2006

Trygve Myrvang

Claire Armstrong

Audun Maråk

Wenche Pedersen

Hilde Rødås Johnsen

Christen A. Mordal

Jan Skjærvø

Sigurd Larsen

Gerhard Olsen

Helle Stensbak

Jørn Lian

Oddlaug Osmundsvåg

Bente Aasjord

Linda Nøstbakken

Geir Tommy Pedersen

Øystein Hermansen

Til dokumentets forside