NOU 2006: 16

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Strukturvirkemidler i fiskeflåten

Strukturvirkemidler i fiskeflåten

Les dokumentet