Høring - NOU 2006:16 - Strukturvirkemidler i fiskeflåten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Høringsfrist: 2. oktober 2006. (utsatt til 10. oktober 2006)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 2. oktober 2006
    (utsatt til 10. oktober 2006)