Forsiden

NOU 2006: 16

Strukturvirkemidler i fiskeflåten

Til innholdsfortegnelse

4 Overføring av strukturkvoter mellom fylker

Figur 4.1 Overføring av strukturkvoter mellom fylker

Figur 4.1 Overføring av strukturkvoter mellom fylker

Til dokumentets forside