Til Landbruks- og matdepartementet

Utvalet for forvaltninga av statsallmenningane vart oppnemnt ved kongeleg resolusjon 4. mars 2016. Utvalet legg med dette fram utgreiinga si.

Oslo, 22. juni 2018

Karl Arne Utgård, leiar

Katrine Broch Hauge

Jan Borgnes

Ole Jacob Helmen

Anne Mari Aamelfot Hjelle

Ellinor Marita Jåma

Elle Merete Omma

Siri Parmann

Bjørn Terje Smistad

Hanne Alstrup Velure

Ingeborg Østerås

Rolv Kristen Øygard

Silje Trollstøl

Tom Saugnes

Malin Fosse

Espen Fjeldstad

Til forsida