Ot.prp. nr. 34 (2002-2003)

Om lov om endring i samelova m.m.

Om lov om endring i samelova m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget