Ot.prp. nr. 43 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om lov om endringer i sameloven

Om lov om endringer i sameloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget