Ot.prp. nr. 43 (2007-2008)

Om lov om endringer i sameloven

Om lov om endringer i sameloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget