Problematiske gutter og fraværende menn

Fagblikk og perspektiver på kjønn i skolen.

Problematiske gutter og fraværende menn

Fagblikk og perspektiver på kjønn i skolen. En kunnskapsrapport utarbeidet av Ole Bredesen, Nettverk for forskning om menn, på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

Rapporten belyser hvordan det er å vokse opp som gutt og siden virke som mannlig lærer i skolen. Hva kan menn bidra med i skolen? Har menn egne måter å uttrykke omsorg på? Og hvilke konsekvenser kan fravær av mannlige rollemodeller få i barns oppvekst i skolen?

Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen på bokmål eller nynorsk fra Departementenes publikasjonsregister. Andre kan bestille fra Akademika telefon 800 80 960 www.akademika.no. Publikasjonsnummer: F-4145. Rapporten kan også lastes ned i pdf-format Departementenes publikasjonsregister.