Prop. 126 S (2010–2011)

Jordbruksoppgjøret 2011 – endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om jordbruksoppgjøret 2011 – endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m.

I

I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger, økes med

fra kr 1 083 153 000 til kr 1 197 209 000

114 056 000

70

Markedsregulering, kan overføres, reduseres med

fra kr 197 900 000 til kr 178 877 000

19 023 000

71 (ny)

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, bevilges med

33 000 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med

fra kr 7 810 119 000 til kr 7 794 242 000

15 877 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med

fra kr 211 230 000 til kr 206 501 000

4 729 000

78

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

fra kr 1 751 704 000 til kr 1 654 277

97 427 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50 (ny)

Tilbakeføring fra skadefondet for landbruksproduksjon, bevilges med

10 000 000

70

Tilbakebetalte tilskudd til reguleringsanlegg, bevilges med

2 025 000

II

Stortinget gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte jordbruksavtalen, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2012.

Til dokumentets forside