Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

3 Kart over Svalbard

Figur 3.1 Kart over Svalbard

Figur 3.1 Kart over Svalbard

Til forsida av dokumentet