Prop. 1 S (2015–2016)

For budsjettåret 2016 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget