Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget