Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om meirinntektsfullmakt for budsjetterminen 2016

IV

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan overskride løyvinga under

  1. kap. 5, post 01, tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3005, post 02.

  2. kap. 6, post 01, tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3006, post 02.

  3. kap. 9, post 01, tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3009, post 01.

Til forsida av dokumentet