Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om løyving av utgifter og inntekter for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2016

I

Utgifter:

Kap.

Post

Svalbardbudsjettet

Per post

Sum kap.

Kr

Kr

0001

Svalbard kyrkje

01

Driftsutgifter

4 680 000

4 680 000

0003

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

70

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

158 395 000

158 395 000

0004

Tilskot til Svalbard museum

70

Tilskot til Svalbard museum

11 924 000

11 924 000

0005

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

01

Driftsutgifter

52 478 000

52 478 000

0006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

01

Driftsutgifter

193 640 000

193 640 000

0007

Tilfeldige utgifter

70

Diverse tilskot

1 500 000

1 500 000

0009

Kulturminnetiltak

01

Driftsutgifter

1 917 000

1 917 000

0011

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

01

Driftsutgifter

1 645 000

1 645 000

0017

Refusjon til Norsk Polarinstitutt

50

Refusjon

3 432 000

3 432 000

0018

Navigasjonsinnretningar

01

Driftsutgifter

6 700 000

6 700 000

0019

Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen

01

Driftsutgifter

7 098 000

7 098 000

0020

Statbygg Svalbard (jf. kap. 3020)

01

Driftsutgifter

3 811 000

3 811 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

0

0

0022

Skattekontoret Svalbard

01

Driftsutgifter

3 685 000

3 685 000

Sum Svalbardbudsjettet

Sum departementets utgifter

450 905 000

450 905 000

Inntekter:

Kap.

Post

Svalbardbudsjettet

Per post

Sum kap.

Kr

Kr

3005

Sysselmannen (jf. kap. 5)

01

Diverse inntekter

200 000

200 000

02

Refusjonar m.v.

2 700 000

2 700 000

3006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)

01

Leigeinntekter

0

0

3009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 9)

01

Diverse inntekter

0

0

3020

Statsbygg Svalbard (jf. kap. 20)

01

Diverse inntekter

0

0

3022

Skattekontoret Svalbard (jf. kap. 22)

01

Diverse inntekter

280 000

280 000

3030

Skattar og avgifter

70

Skattar m.m.

139 300 000

139 300 000

71

Utførselsavgift

4 500 000

4 500 000

72

Utmålsgebyr, årsavgift

1 044 000

1 044 000

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

70

Tilskot

302 881 000

302 881 000

Sum Svalbardbudsjettet

Sum departementets inntekter

450 905 000

450 905 000

Til forsida av dokumentet