Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

I Prop. 1 S (2015–2016) om Svalbardbudsjettet for år 2016 blir dei forslag til vedtak førte opp som er nemnde i eit framlagt forslag.

Til forsida av dokumentet