Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om meirinntektsfullmakt for budsjetterminen 2016

V

Meirinntektsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2016 kan overskride løyvinga under kap. 22, post 01, tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3022, post 01.

Til forsida av dokumentet