R-6/99 99/3061 C Tillegg til Hovedbudsjettskriv for 2000

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Tillegg til Hovedbudsjettskriv for 2000

Dokumentet finner du i PDF-format her.