Råfiskloven

Lov om omsetning av råfisk

Se loven på lovdata.no