Skolemåltidet i grunnskolen

Kunnskapsgrunnlag, nytte og kostnadsvirkninger og vurdering av ulike skolenmåltids modeller. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet.

Skolemåltidet i grunnskolen

Kunnskapsgrunnlag, nytte og kostnadsvirkninger og vurdering av ulike skolenmåltids modeller. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet.

Last opp rapporten i pdf-format