Historisk arkiv

Slik starter du familiebarnehage

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Brosjyre Q-1029

Slik starter du en familiebarnehage

Har du behov for barnehageplass?

Her får du vite hvordan du starter en familiebarnehage. Du kan arbeide der selv, eller ansette en assistent og selv være ute i jobb.

Hva er en familiebarnehage?

 • Små barnehageenheter i private hjem
 • I hver enhet/gruppe kan det være opp til fem barn.
 • Familiebarnehagen er best egnet for barn under tre år.
 • En assistent utfører det daglige arbeidet
 • En førskolelærer er styrer og gir pedagogisk veiledning hver uke. 
 • Familiebarnehagen finansieres ved foreldrebetaling og statlig driftstilskudd. (evt. kommunalt tilskudd)

Kjennetegn ved en god familiebarnehage

Arbeidsforholdene må legges til rette for de ansatte ved:

 • arbeidskontrakt
 • funksjonelle lokaler
 • mulighet til samarbeid med andre
 • vikarordning
 • mulighet for opplæring og utvikling

Dette er viktige elementer som skaper trygghet og trivsel, og dermed gir det beste grunnlag for et godt tilbud til barna.

Det vises til:
Lov om barnehager

Innhold

En familiebarnehage har det hjemlige preg som sitt varemerke. Gjennom lek og hverdagslige aktiviteter blir det skapt en myk overgang til arenaer utenfor hjemmet. Det gjelder å fylle dagen med innhold som knytter seg til små barns opplevelser i forhold til de nære ting, og se utfordringer i det.

"Rammeplan for barnehagen" gir deg råd om hvordan du skal lage årsplan, den vil kunne inspirere til fordypning og være til hjelp i arbeid med spesielle temaer.

Det vises til
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Finansiering

Private familiebarnehager finansieres gjennom:

 • Foreldrebetaling
 • Statlig driftstilskudd
 • Kommunalt tilskudd
 • Statlig driftstilskudd justeres årlig

Barnehagens utgifter er:

 • Driftsutgifter
  (materiell, leker, mat, strøm, telefon osv.)
 • Lønnsutgifter

Skatte- og fratrekksmuligheter vil variere med eierformen man velger.

Organisering

En familiebarnehage kan være kommunal eller privat. Private familiebarnehager kan ha ulike eierformer, slik at du kan finne den eierformen som passer deg best. Alle familiebarnehager skal ha vedtekter som fastsettes av eieren. Det vil si regler som gjelder for barnehagen. Erfaring fra andre familiebarnehager kan være en hjelp.

Du finner mer om dette i barnehageloven

Slik går du fram:

 • Kontakt barnehageadministrasjonen i kommunen for å få opplysninger og tilsendt søknads-skjemaer. Avtal tid for befaring i hjemmet ditt. For å starte familiebarnehage må lokalene være godkjent av kommunen.
 • Kommunen bør kjenne til behovet for barnehageplasser i nærmiljøet og eventuelle barnehager du kan samarbeide med. Kanskje kan de hjelpe deg med å rekruttere en pedagogisk veileder.
 • Statstilskudd får du av kommunen når godkjenning er registerert hos fylkesmannen.
 • Barnehagen kan åpne når godkjenning, ansettelse, vedtekter og opptak er i orden.

Mer informasjon finner du på www.etablerebarnehage.no