St.meld. nr. 10 (2003-2004)

Om Sametingets virksomhet i 2002

Om Sametingets virksomhet i 2002

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget