St.meld. nr. 17 (1999-2000)

Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 10. desember 1999 om Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminaliteten blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside