St.meld. nr. 17 (1999-2000)

Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet

Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no