St.meld. nr. 20 (2004-2005)

Vilje til forskning

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utdannings og forskningsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Utdannings og forskningsdepartementet av 18. mars 2005 om vilje til forskning blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside