St.meld. nr. 20 (2004-2005)

Vilje til forskning

Vilje til forskning

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no