Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 58 (2005-2006)

Om lov om behandling av etikk og redelighet i forskning

Om lov om behandling av etikk og redelighet i forskning

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget