St.meld. nr. 39 (1998-99)

Forskning ved et tidsskille

Forskning ved et tidsskille

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget