NOU 2005: 1

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

God forskning – bedre helse

God forskning – bedre helse — Lov om medisinsk og helsefaglig forskning, som involverer mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger (helseforskningsloven)

Les dokumentet