Ot.prp. nr. 64 (2005-2006)

Om lov om endringar i pasientrettslova og biobanklova (helsehjelp og forsking – personar utansamtykkekompetanse)

Om lov om endringar i pasientrettslova og biobanklova (helsehjelp og forsking – personar utansamtykkekompetanse)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget