NOU 2004: 18

Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene

Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene — Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester

Les dokumentet