NOU 2004: 18

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene

Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene — Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester

Les dokumentet